fredag 19. mai 2017

BARNA PÅ KANINSTUA LAGER EN EKTE BRO

 
Etter jul har vi jobbet med temaet broer. Det startet med tur til Breviksbroa. Vi hadde lyst at barna skulle lage en bro. Hvorfor trenger vi egentlig en bro?
 

I nærmiljøet vårt har vi mange fine områder. Ikke så langt fra barnehagen er det en bekk. Her trenger vi en bro!
 

 Hvor lang skal broa være? Barna måler med stokker og pinner, helt til et av barna finner ut at vi kan bruke meterstokk. Barna måler og vi finner ut at vi trenger to stokker på fire meter.
 
 Barna prøver å legge stokker over, men vil dette holde?
 
 Nei, vi må nok ha noe sterkere. Vi legger stokker ved bekken for å merke stedet vi skal ha broa.
 
 I barnehagen lager barna hver sin arbeidstegning av broa. Noen vil ha rekkverk av tre og noen ville har rekkverk med tau. Noen ville ha lys på broa og noen ville ha blomster.
 
 Vi går til bekken vår igjen og finner to passende stokker. Det ligger mange stokker der etter ryddearbeid i skogen. Disse måler vi for å se om de blir 4 meter. Det overflødige sager vi bort.
 
 Små kvister blir også saget bort.
 
 Vi tar med stokkene til barnehagen og jobber videre med dem der.
 
 Godt med litt holdehjelp når man sager.
 
 Så må vi ha trinn på broa. Barna måler, sager og hamrer.
 

 Broa er ferdig og vi må teste om den holder. Det gjør den!
 
 Samarbeid er viktig. Alle hjelper til med å bære broa ned til bekken.
 Barna hjelper til med å få broa på plass.
 
 Endelig! Broa er klar!
Vi har jobbet med prosjektet over flere uker. Barna har fått medvirke i hvor broa skal være, hvordan den skal være, og de har laget den selv med hjelp fra voksne.
 
Er du på tur til Dammane- ta en tur på broa, hvis du tør....Tripp, trapp...