mandag 28. april 2014

Et maleri blir til


I samarbeid med kunstneren Anette Abrahamsen har barna på Kaninstua lært hvordan man komponerer et maleri. Barna startet med å male en skisse for så å legge til farger. Her legges siste hånd på verket.

Velkommen

Velkommen til Sundby barnehages blogg