mandag 30. november 2015

Føttene våre

 Tema denne høsten har vært "Kroppen min - et kunstverk". Vi har vært innom sansene våre, hendene våre og nå til slutt; føttene våre.
 
 Barna har fått lage fotavtrykk. Ikke alle synes det var naturlig - å male seg under føttene....
 
...men ble veldig interessert når de fikk se sine egne føtter på arket!
 
 Det finnes også mange ulike underlag en kan gå på:
 
 Vi la derfor ut en "hinderløype" med ulike underlag. Barna fikk gå noen runder og merke at ulike underlag er ulikt å gå på. Det var ikke alt barna ville gå på flere ganger.
 
 Det siste vi gjorde var å lage et stort kunstverk med føttene.
 
 Noen oppdaget også sitt eget fotavtrykk i kunsten de lagde.
 
Papir ble festet til hele gulvet, maling ble helt ut og barna fikk komme inn.

fredag 20. november 2015

Kreative skjelett 
De siste ukene har vi studert skjelettet. Vi har telt fingre, tær og ribbein. Vi har filosofert rundt skjelettets oppgaver og snakket om hva som er bra for å styrke skjelettet vårt. Barna har brukt ulike teknikker når de har laget skjelett. Øverst ser dere poseskjelett, vi har tatt utgangspunkt i en hvit papirpose som ble formet til hodeskalle. Sammen med barna tegnet vi rundt føtter og hender. Deretter laminerte vi de og festet dem sammen med piperensere.
 
 
 
 

 
 


 
Melkekorker kan brukes til mye. Her lager vi en hodeskalle.
 
 

 

 
 
Skjelett av treklyper, ispinner og bjørkeskiver.
 
 
Kroppen min et kunstverk!
 
 
 
Vi har også tegnet hodeskaller og skjelett på små og store ark.
 
 

 
  

fredag 6. november 2015

VI LAGER TITTESKAP TIL "SVANESJØEN"

 
 
Dette skapet er laget av en voksen og blir brukt til lek og undring.
 
 
Barna valgte hver sin skoeske og malte titteskapet slik de ønsket.
 

 
Svaner hører med i Svansjøen og barna lagde svaner av plastelina. 


 
 


Her er titteskapene ferdige og står til utstilling på Froskebua.
 


Vi begynner å gå inn for landing på temaet om Svanesjøen. På FN-dagen danset barna fra Froskebua egen dans fra Svanesjøen for hele barnehagen. De var veldig flinke!