torsdag 23. mars 2017

Alle dyr sier bæ,eller?

De minste barna er opptatt av dyr og dyrelyder. Det er bare det at i en periode sier de fleste dyra bæ. Ikke så rart kanskje, det er mye enklere å si bæ en mye annet. Hva sier forresten hesten? Vrinsk, knegg, hiiii? På Bikuben har vi jobbet med tema hest. Dette er ikke tilfeldig da vi har "tilgang" på hest i nærområdet, Gjømle gård ligger ikke langt unna, og vi ser stadig hester på tur forbi vinduet vårt på Bikuben.
 Male en hest kan være vanskelig for liten og stor, men få erfaring med maling er gøy. Noen maler for aller første gang.


Hesten liker gress; vi maler grønt gress til hesten. Male med svamp er også veldig gøy.


 Med svamp blir det jevnt og fint.
 
Klippe garn og lime på. Hesten får hale.
 
 Hesten har man også.
 

 Hesten må få øyner - store øyner.
 
To øyner.
 

Når vi studerer øynene ser vi at det er en mindre sirkel/ runding i midten. Med litt veiledning KAN vi som er ett og to år ganske mye, vi mestrer og bidrar.